Erfbelasting en WOZ-waarde

Als u een woning erft vormt de hoogte van de WOZ-waarde de grondslag voor de erfbelasting. Vaak komt het voor dat de WOZ-waarde van de woning te hoog is vastgesteld. Een te hoge WOZ-waarde zorgt ervoor dat u te veel erfbelasting betaalt. Dit financiële nadeel loopt al snel op tot (tien)duizenden euro’s.

voordelen-erfbelasting
Start gratis erfbelasting bezwaar
No cure, no pay Erfbelasting

Wij werken op basis van no cure no pay. Dit betekent dat u alleen de kosten hoeft te voldoen als de WOZ-waarde wordt verlaagd. Lukt het ons niet om de WOZ-waarde te verlagen? Dan nemen wij ons verlies en brengen wij geen kosten bij u in rekening.

  • Woningen tot € 500.000,-

    € 595,- excl. BTW

  • Woningen tussen € 500.000,- en € 1.000.000,-

    € 695,- excl. BTW

  • Woningen boven € 1.000.000,-

    € 795,- excl. BTW

Tegemoetkoming in de kosten

Afhankelijk van het verloop van uw procedure ontvangt u van de gemeente een tegemoetkoming in de gemaakte kosten welke kan oplopen tot 100%. Uw eigen bijdrage is veelal ruim lager dan het bedrag vermeld in bovenstaande opsomming.

Vrijstelling erfbelasting 2022

U betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit is de vrijstelling. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. In de tabel ziet u welke vrijstelling voor u van toepassing is.

Relatie tot overledeneVrijstelling
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner)€ 661.328,-
Kinderen€ 20.946,-
Kleinkinderen€ 20.946,-
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen€ 62.830,-
Ouders *€ 49.603,-
Alle overige personen€ 2.208,-
ANBI’s en SBBI’s volledig vrijgesteld

*Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen € 49.603,-. Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 49.603,-.

Percentages erfbelasting 2022

Welk belastingpercentage van toepassing is boven het bedrag van de vrijstelling wordt ook bepaald aan de hand van uw relatie met de erflater.

Tariefgroeptot € 126.723,-meer dan € 126.723,-
Partners en kinderen10%20%
Kleinkinderen18%36%
Overig30%40%

Rekenvoorbeeld: erven van uw ouders

Hoeveel kunt u besparen op de erfbelasting als u een woning erft van uw ouders? In het onderstaande rekenvoorbeeld is de besparing € 8.000,-.

Voor bezwaarNa bezwaar
WOZ-waarde€ 400.000,-€ 360.000,-
Hypotheekschuld€ 150.000,-€ 150.000,-
Vrijstelling€ 20.946,-€ 20.946,-
Belaste verkrijging€ 229.054,-€ 189.054,-
Erfbelasting
10% over eerste € 126.723,-€ 12.672,-€ 12.672,-
20% over de rest€ 20.466,-€ 12.466,-
U betaalt:€ 33.138,-€ 25.138,-

Rekenvoorbeeld: erven van uw tante

Hoeveel kunt u besparen op de erfbelasting als u een woning erft van uw tante? In het onderstaande rekenvoorbeeld is de besparing € 20.000,-.

Voor bezwaarNa bezwaar
WOZ-waarde€ 600.000,-€ 550.000,-
Hypotheekschuld€ 200.000,-€ 200.000,-
Vrijstelling€ 2.208,-€ 2.208,-
Belaste verkrijging€ 397.792,-€ 347.792,-
Erfbelasting
30% over eerste € 126.723,-€ 38.016,-€ 38.016,-
40% over de rest€ 108.427,-€ 88.427,-
U betaalt:€ 146.443,-€ 126.443,-

Succesvolle besparingen op erfbelasting

erfbelasting-huis-erven
erfbelasting-huis-erven
erfbelasting-huis-erven
erfbelasting-huis-erven
erfbelasting-huis-erven